Om författaren

Jag har sedan barnsben varit förälskad i den vackra, arkitektoniskt lekfulla byggnaden där haparandaborna träffades i glädje och i sorg. Min fascination gömmer numera också en stor vördnad för de människor som bidrog till dess förverkligande.

Hur kunde detta stora projekt, högt upp i norr, genomföras? De absolut förnämsta yrkesmännen kontaktades i huvudstaden. Resorna och transporterna blev många och långa. Man tvekade aldrig, trots Jantelag och omgivningens kritik. Endast det bästa var gott nog. Satsningen visade sig vara rätt.

Byggnaden spelar en stor roll även i mitt liv. Tack vare den blev min farfar, J. Helmer Svanberg, haparandabo. Här träffade han min farmor Hulda och bildade familj i staden. Min far, J. Gustav Svanberg, hämtade sin brud, min mor Eva, i Torneå. Jag är, som många andra i denna bygd, ett »gränsfall».

Haparandas och Stadshotellets historia får inte gömmas eller glömmas. Den förtjänar all uppmärksamhet, vördnad och kärlek.

/ Sara Frykman, f. Svanberg