»Haparanda har ett arv att förvalta.»

 

Historien om Haparanda Stadshotell är alldeles speciell. Den vackra, ärorika byggnaden talar för sig själv. Hotellets roll i världshistoriens centrum är unik och dess betydelse i haparandabornas vardagsliv stor.

Jag känner en stor ödmjukhet och beundran för mina förfäders och övriga haparandabors arbete med att bygga upp och förvalta vår gränsstad i fred och i ofred. Med snirklande, vacker handstil och ett välvårdat, artigt språk uttryckte de sin omsorg för Haparandas och haparandabornas bästa. Jag liksom Haparanda har ett arv att förvalta. Denna bok är ett bidrag i detta. Välkommen till Haparanda och Haparanda Stadshotell!

Svärdsö i juli 2011

Sara Frykman f. Svanberg